MODIFICEREN

Hoogwerkers en verreikers die niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd kunnen in veel gevallen middels modificeren tegen een relatief lage investering gebruiksvriendelijker of functioneler worden gemaakt.

Omega Service heeft een eigen engineeringafdeling en een moderne werkplaats, waardoor modificatie-opdrachten geheel in eigen beheer kunnen worden uitgevoerd. Onze engineeringafdeling werkt waar nodig structurele calculaties uit. Aanpassingen aan de bestaande elektrische en hydraulische systemen kunnen door ons direct worden doorgevoerd met behulp van nieuwe en/of op maat gemaakte onderdelen.

Het is zeer gebruikelijk dat een gemodificeerde machine wordt gekeurd om op deze wijze alle veiligheidsaspecten en ook de functionaliteit te toetsen. De keurmeesters van Omega Service kunnen voor u een keuring verzorgen of naar wens kan door ons een keuringsinstanties worden ingeschakeld.

Een gangbaar voorbeeld van een modificatie is het aanbrengen van een radiografische besturing op een machine. Dit is een relatief goedkope aanpassing, welke een aanmerkelijk effect kan hebben op de gebruiksvriendelijkheid en efficiëntie van werken.

Enkele redenen om modificaties uit te voeren:
• het moderniseren van de machine naar de nieuwste stand van de techniek en/of regelgeving;
• het aanpassen van machinedelen voor extra functionaliteit;
• aanbrengen van extra hulpmiddelen op machines om daarmee de functionaliteit te verhogen (bijvoorbeeld het inbouwen van een generator);
• meer bedrijfszeker maken van de machine;
• uitstellen van hoge investeringen in nieuw materieel.

Omega Service heeft gespecialiseerde kennis en de meest moderne gereedschappen en machines in huis om uw oudere hoogwerker of verreiker te kunnen uitrusten met de nieuwste technologieën, zodat uw machine klaar is voor een nieuwe toekomst.

 

Modificeren